2017 International Furniture Expo in Shanghai.jpg

Hội chợ đồ gỗ quốc tế 2017 tại Thượng Hải


2015 East China Fair in Shanghai.jpg

Hội chợ Đông Trung Quốc năm 2015 ở Thượng Hải


2014 Internatinal Furniture Expo in Shanghai.jpg Triển lãm nội thất đồ gỗ 2014 ở Thượng Hải


2017 spoga+gafa in Germany.jpg

2017 spoga + gafa ở Đức

微信图片_20171107160805.jpg


2017 Hội chợ Canton lần thứ 122


微信图片_20171107160800.jpg

2017 Hội chợ Canton lần thứ 122